Materiały budowlane powinny spełniać wymagania dokumentów odniesienia (norm, ocen technicznych) i być produkowane według przyjętych i nadzorowanych technologii. Jednym z najważniejszych produktów z tego zakresu jest oczywiście beton towarowy. Co ważne, od kilku lat zyskał on potwierdzone prawnie miano wyrobu budowlanego. Taka decyzja oznacza, że podlega on znakowaniu znakiem budowlanym. Co to oznacza w praktyce? I na czym w ogóle polega certyfikacja betonu? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Certyfikacja betonu - na czym polega?

Beton został określony mianem wyrobu budowlanego na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W załączniku do tego rozporządzenia przedstawiono tabelę, w której dokonano zestawienia wyrobów budowlanych. W zestawieniu tym znalazł się również beton, co oznacza, że stosowany jest wobec niego Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Należy pamiętać, że producent betonu towarowego musi posiadać certyfikat zgodności systemu ZKP, czyli Zakładowej Kontroli Produkcji. Aby jednak zakład mógł uzyskać taki certyfikat i uzyskać prawo do znakowania betonu towarowego znakiem budowlanym musi opracować i wdrożyć system ZKP, w tym przeprowadzić szkolenie personelu na temat stosowania odpowiednich procedur, instrukcji i wymagań normowych.

Co warto wiedzieć o certyfikacji betonu?

Zakłady są zobowiązane do przestrzegania wspomnianych wyżej norm i przepisów, jednak na uwagę zasługuje fakt, że odnoszą z tego także korzyści. Jakie? Chodzi m.in. o:

  • możliwość w pełni legalnego obrotu betonem towarowym na terenie Polski,
  • działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • dbałość o jakość wyborów i wytwarzanie betonu towarowego zgodnego z wymaganiami, 
  • zyskanie zaufania szerokiej grupy klientów.

Jeśli więc dane przedsiębiorstwo chce prowadzić produkcję materiałów budowlanych i odpowiadać za proces certyfikacji betonu towarowego, musi wprowadzić pewne zmiany. Chodzi m.in. o wspomniane już szkolenie dla pracowników, ale także opracowanie dokumentacji, czy wdrożenie nowych standardów. Takie działania nie są jednak proste, a do ich przeprowadzenia warto wykorzystać pomoc fachowców. 

Wsparcie w tym zakresie oferuje nasza firma. Co nas wyróżnia? Na uwagę zasługuje kompleksowe podejście do usług, profesjonalizm, znajomość potrzeb klienta i dopasowanie do nich swoich działań. Pierwszym etapem procesu jest wizyta w zakładzie i przyjrzenie się temu, co należy ulepszyć. Ważna jest również rozmowa, w czasie której ustalane są priorytety, cele i oczekiwania. Kolejne kroki to opracowanie dokumentacji, złożonej m.in. z księgi systemu, procedur i instrukcji, które będą stosowane w danym przedsiębiorstwie. Następnie, przychodzi czas, na wprowadzenie założeń w życie. Kluczowe znaczenie ma zwiększenie świadomości pracowników i zwiększenie ich wiedzy na temat nowego procesu. 

Jako firma z doświadczeniem dobrze wiemy, że wprowadzanie zmian nie jest proste. Oferujemy więc wsparcie na każdym etapie, dbając o komfort i zadowolenie naszych klientów.