Wdrożenia

System zarządzania w laboratorium wg normy 17025 ma na celu poprawę jakości prowadzonych badań i pomiarów, a także podniesie kompetencji pracowników w tym zakresie.

Warto zdawać sobie sprawę, że system zarządzania w laboratorium wg normy 17025 jest w znacznym stopniu zgodny z systemem ISO 9001, co oznacza, że placówka, która uzyskała akredytację laboratorium badawczego wg normy 17025, pracuje także zgodnie z normą ISO 9001. Struktura obydwu norm nie jest jednak spójna, ponieważ system zarządzania w laboratorium wg normy 17025 jest przeznaczony konkretnie do placówek badawczych, natomiast drugi z omawianych systemów zawiera wytyczne ogólne.

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) stanowi podstawowy składniki systemów oceny poprawności zarządzania produkcją. Wdrożenie systemu ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez względu na stosowany system oceny zgodności. Jeżeli producent nie ma wdrożonego systemu ZKP nie ma prawa do:

  • wprowadzania do obrotu (sprzedawania) swoich wyrobów,
  • znakowania wyrobów znakiem CE,
  • znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym,

Proponujemy kompleksową pomoc w zbudowaniu, wdrożeniu i certyfikowaniu zakładowego systemu zarządzania jakością (SZJ) zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. Jesteśmy firmą, która specjalizuje się we wdrożeniach systemów zarządzania jakością przeznaczonych dla różnych sektorów gospodarki.

Zintegrowany system zarządzania w firmie ma na celu przede wszystkim poprawę efektywności jej działania, która wpływa na wysoką jakość produktów końcowych lub usług. Taką procedurę stosuje się w miejscach, w których aktualnie wykorzystuje się kilka różnych systemów zarządzania. Ich zintegrowanie jest bardzo korzystne dla organizacji pracy pod wieloma względami.