Wiązary to wyroby powstałe przez połączenie elementów z drewna konstrukcyjnego płytkami kolczastymi. Wiązar stanowi zatem gotowy produkt wbudowywany w konstrukcję budowlaną, system zarządzania produkcją wiązarów(ZKP) podlega obowiązkowej certyfikacji. Wiązary są produkowane z drewna konstrukcyjnego, które podlega obowiązkowej certyfikacji, patrz: certyfikacja drewna.

Aby zakład produkcyjny mógł przeprowadzać certyfikację wiązarów, musi wdrożyć ZKP, czyli Zakładową Kontrolę Produkcji. Dopiero po przejściu wszystkich etapów szkolenia i uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu, może legalnie oznaczać swoje wyroby oznaczeniem CE, które potwierdzają ich jakość i wytrzymałość. Zapraszamy do poznania oferty zintegrowanych systemów zarządzania.

Jeśli potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu ZKP wiązarów w Twoim zakładzie, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Zajmujemy się opracowaniem dokumentacji systemowej oraz szkoleniem pracowników i pomocą we wprowadzaniu w przedsiębiorstwach odpowiednich procedur działania, aby mogły one uzyskać potrzebne certyfikaty uprawniające do nadawania wiązarom symbolu CE.