Aktualności

Obowiązek posiadania Krajowej Oceny Technicznej dla przewodów wentylacji bytowej.
Wymaganie czy nadinterpretacja przepisów?

(poniższy artykuł nie jest mojego autorstwa – publikuję go za zgodą autora – zgadzam się z przedstawionymi w nim tezami)

            Ostatni okres to kilka ważnych zmian w przepisach prawa budowlanego i niezaznajomienie się z nimi może przynieść niespodzianki, a nawet trudności w sprzedaży wyrobów. Jedną z istotnych zmian jest obowiązek oznakowania znakiem budowlanym elementów wentylacji bytowej. To już niemała gimnastyka wiedzy, aby z dniem 31 grudnia 2021 roku nie stanąć przed formalnym problemem sprzedaży wyrobów.

Kto może produkować więźbę dachową z drewna klasy C30?

1. Aktualizacja (2018) w związku ze zmianą przepisów i ostatecznym wycofaniem normy PN-B-03150.
2. Aktualizacja (2019) w związku z wydaniem przez PKN normy PN-EN 14081-1:2016-03.

Według obowiązujących przepisów tartak, który chce produkować i sprzedawać drewno konstrukcyjne musi najpierw uzyskać prawo do znakowania go znakiem CE. Tartaki bez prawa do znakowania drewna konstrukcyjnego znakiem CE, a produkujące np. więźbę dachową, łamią ustawę o wyrobach budowlanych i narażają się na poważne konsekwencje finansowe ze strony Nadzoru Budowlanego.

Aktualizacja rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał w 04.12.2020r. rozporządzenie aktualizujące rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania w systemie krajowym właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2020 poz. 2297). 

Cena czy jakość?

Poniższy tekst publikuję za zgodą jego współautora.
Uznałem, że jest on interesujący zarówno dla profesjonalistów, jak i dla laików.
I każdy znajdzie w nim dla siebie coś co będzie mógł wykorzystać.

Pseudoaktualizacja normy "styropianowej".

W dniu 31 marca 2015 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował (w języku angielskim) znowelizowaną normę PN-EN 13163+A1:2015-03 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Jest to norma zharmonizowana opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, który podaje końcową datę okresu przejściowego wprowadzenia jej do stosowania na dzień 10 lipca 2016 roku.

Jaki rodzaj styropianu wybrać do ocieplenia budynku?

Ten artykuł w zamierzeniu ma pomóc w przywróceniu normalności
producentom styropianu i klientom kupującym ten produkt.

Rusza nowy sezon w budownictwie i po „chudych” zimowych miesiącach nadchodzi okres „tłustych” dni dla producentów i dystrybutorów wyrobów budowlanych.

Inwestorzy chcą za kredyty i swoje zdobyte wyrzeczeniami oszczędności kupić jak najtaniej, jak najlepsze materiały do wybudowania wymarzonych domów. Niestety te dwa wymagania (tanio – dobrze) stoją z przeważającej większości przypadków w sprzeczności, a podjęte decyzje są kompromisem między oczekiwaniami, a możliwościami.