Drewno konstrukcyjne, które jest niezwykle wszechstronnym materiałem budowalnym, musi spełniać określone wymagania, aby można było z niego bezpiecznie korzystać.

Drewno konstrukcyjne dzieli się na dwa główne rodzaje:

  • lite,
  • klejone.

Najważniejszą cechą każdego z nich jest stosunkowo mały ciężar oraz wysoka odporność na obciążenia. Jest ono także ekologiczne i przyjazne dla użytkowników. Zapraszamy do poznania oferty certyfikacji betonu.

 

Klasy drewna konstrukcyjnego

Zgodnie z normą PN - EN 338 klasy drewna konstrukcyjnego litego są oznaczane od C14 do C50, w przypadku gatunków iglastych oraz od D30 do D70 w odniesieniu do gatunków liściastych. Każda z klas obejmuje drewno o określonych parametrach, takich jak:

  • zginanie,
  • rozciąganie wzdłuż i w poprzek włókien,
  • średnie moduły sprężystości wzdłuż i w poprzek włókien,

Każdy producent drewna konstrukcyjnego powinien wdrożyć Zakładową Kontrolę Produkcji. Jest to gwarancja dla klientów, że została przeprowadzona ocena procesu produkcyjnego oraz jakości w zgodzie z obowiązującymi normami.  Poprzez certyfikację i odpowiednie oznaczenia inwestor ma pewność, że kupuje drewno przeznaczone do konkretnych elementów konstrukcyjnych o optymalnej wytrzymałości i jakości.

Zajmujemy się nie tylko certyfikacją systemu ZKP dla drewna konstrukcyjnego, ale także certyfikacją systemu ZKP dla wiązarów. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.