Pseudoaktualizacja normy "styropianowej".

W dniu 31 marca 2015 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował (w języku angielskim) znowelizowaną normę PN-EN 13163+A1:2015-03 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Jest to norma zharmonizowana opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, który podaje końcową datę okresu przejściowego wprowadzenia jej do stosowania na dzień 10 lipca 2016 roku.

Polski Komitet Normalizacyjny opublikował "nową" normę dotyczącą styropianu (EPS) PN-EN 13163+A2:2016-12, jednocześnie z sobie tylko znanych powodów wycofał ze swojego katalogu zharmonizowaną obowiązującą normę PN-EN 13163+A1:2015-03.

Na dzień dzisiejszy, tj. 08.01.2019 roku tylko spełnienie wymagań normy PN-EN 13163+A1:2015-03 jest podstawą oznakowania wyrobu znakiem CE. I na tę normę należy się powoływać deklarując właściwości użytkowe i oznakowując styropian EPS.

Link do aktualnego katalogu obowiązujących norm zharmonizowanych:

https://www.itb.pl/normy-zharmonizowane/