Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015

Proponujemy kompleksową pomoc w zbudowaniu, wdrożeniu i certyfikowaniu zakładowego systemu zarządzania jakością (SZJ) zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO ISO 9001:2015. Jesteśmy firmą, która specjalizuje się we wdrożeniach systemów zarządzania jakością przeznaczonych dla różnych sektorów gospodarki. Jedną z bardzo chętnie wybieranych certyfikacji, która daje ogromne korzyści przedsiębiorstwu, jest wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przebiegu całego procesu.

 

Korzyści ze wdrożenia systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

Wdrożenie tego systemu zarządzania jest dla firmy niezwykle korzystne pod wieloma względami. Przede wszystkim przekłada się na usprawnienie jej działania, poprawę terminowości dostaw, zmniejszenie strat i uzyskanie oszczędności na materiałach. To wpływa na jakość produktu końcowego lub usług, a co za tym idzie na wyższy poziom zadowolenia klientów i wzrost zainteresowania produktem lub usługą.

To również zwiększenie prestiżu, wzrost rozpoznawalności na rynku lokalnym, a także wyższy poziom zaufania u kontrahentów. Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 bardzo często ułatwia także rozszerzenie działalności na nowe rynki zbytu, jednak to nadal nie wszystkie plusy. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis korzyści, które Twoja firma może uzyskać, decydując się na wdrożenie omawianego systemu.

Są to przede wszystkim:

 • usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania,
 • poprawa terminowości usług, skrócenie czasu wytwarzania wyrobu/usługi,
 • gwarancja stałego, wysokiego poziomu jakości produktów i oferowanych usług,
 • obniżenie kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkt,
 • możliwość przystąpienia do przetargów ofert na dostawy wyrobów, gdy korzystanie z certyfikowanego systemu zarządzania jakością jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty,
 • podniesienie prestiżu na rynku lokalnym i krajowym,
 • zwiększenie zaufania klientów do firmy – atut w działaniach marketingowych,
 • lepsze poznanie potrzeb klienta,
 • ułatwienie wejścia na nowe rynki (w tym rynki zagraniczne oraz krajów unijnych),
 • oszczędności nakładów materiałowych,
 • zadowolenie klientów, partnerów i współpracowników,
 • zmiana podejścia do jakości w przedsiębiorstwie.

Minusy i zagrożenia wynikające ze wdrożenia systemu zarządzania jakością:

 • Wdrożenie systemu wymaga poniesienia określonych kosztów związanych między innymi z wykonaniem dodatkowych prac przez pracowników firmy.
 • Powoduje przejściowe trudności organizacyjne w funkcjonowaniu firmy w trakcie jego wdrażania.

Jednak korzyści zdecydowanie przewyższają niedogodności i w ostatecznym rozrachunku dla Firmy jest zdecydowanie opłacalne wdrożenie zakładowego systemu zarządzania jakością.

 

Norma ISO 9001 – na czym polega wdrożenie?

Przeprowadzimy jednodniowe szkolenie na temat wymagań systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Celem tego szkolenia jest:

 • zapoznanie kierownictwa i kadry zarządzającej Firmy z wymaganiami normy,
 • przygotowanie kierownictwa Firmy do wdrożenia systemu zarządzania jakością – przedstawienie trudności i zagrożeń,
 • pomoc w podjęciu świadomej decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością,
 • wzajemne poznanie się,

Przeprowadzimy w Firmie dwudniowy audit wstępny i na jego podstawie opracujemy „Raport wstępny” zawierający:

 • identyfikację mocnych stron funkcjonującego systemu zarządzania jakością, które będzie można włączyć do budowanego systemu,
 • obszary, które będą musiały być zmodyfikowane lub opracowane i włączone do systemu,
 • warunki, jakie muszą być spełnione przez kierownictwo Firmy, aby zbudować i wdrożyć skuteczny i efektywny system zarządzania jakością.

Wdrożymy system, wykonując następujące prace:

 • Opracujemy harmonogram prac, które będą musiały być wykonane w celu zbudowania SZJ.
 • Przeprowadzimy cykl szkoleń dla kierownictwa i pracowników na temat wymagań budowanego systemu zarządzania jakością.
 • Będziemy prowadzili konsultacje, będziemy służyli wszechstronną pomocą i będziemy stale motywowali do wytężonej pracy zespół wdrażający SZJ.
 • Pomożemy opracować dokumentację zakładowego systemu zarządzania jakością, dbając o to, aby nie stała się zbiorem segregatorów, do których nikt nie zagląda i które budzą u Kierownictwa, co najmniej mieszane uczucia.
 • Pomożemy wybrać firmę, która certyfikuje zakładowy system zarządzania jakością.
 • Przygotujemy pracowników do auditu certyfikującego.

Czego od Was oczekujemy podczas procesu?

 • rzeczywistego zainteresowania budowanym systemem ze strony kierownictwa Firmy,
 • powołania kompetentnego zespołu wdrożeniowego i zaangażowania jego członków w prowadzone prace (my za Was nie zbudujemy systemu zarządzania jakością, my w tym POMOŻEMY),
 • zapewnienia środków niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prac.

Co obiecujemy?

 • pot i łzy.
 • brak wolnego czasu w okresie wdrożenia.
 • stres i chwile zwątpienia.
 • ciągłe rozdrażnienie i poirytowanie.
 • NIESAMOWITĄ SATYSFAKCJE I DUMĘ Z WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI PO ZBUDOWANIU, WDROŻENIU I CERTYFIKOWANIU SZJ – wiemy coś o tym, bo też to przeżywaliśmy.
 • zdziwienie – „Jak mogliśmy pracować przez tyle lat bez tego systemu?”

Zachęcamy do przejrzenia naszej pełnej oferty.