Blog

ściana betonowa

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania dokumentów odniesienia (norm, ocen technicznych) i być produkowane według przyjętych i nadzorowanych technologii. Jednym z najważniejszych produktów z tego zakresu jest oczywiście beton towarowy. Co ważne, od kilku lat zyskał on potwierdzone prawnie miano wyrobu budowlanego. Taka decyzja oznacza, że podlega on znakowaniu znakiem budowlanym. Co to oznacza w praktyce? I na czym w ogóle polega certyfikacja betonu? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

drewno konstrukcyjne

Handel drewnem konstrukcyjnym wiąże się z koniecznością spełnienia konkretnych wymogów. Mowa tutaj między innymi o OBOWIĄZKOWEJ certyfikacji systemu zakładowej kontroli produkcji. Zaniedbanie tego obowiązku może wiązać się z otrzymaniem kary nawet w wysokości 100 tysięcy złotych. Dzięki stosowaniu znakowania CE można skutecznie rozwiązać problemy związane ze stosowaniem produktów i spełnianiem wymagań technicznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jak przebiega taka procedura i co warto o niej wiedzieć?

urządzenia pomiarowe w laboratorium

Obecnie w Polsce działa ponad 1000 akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących. Jak wiadomo, aby mogły legalnie funkcjonować, muszą spełniać wiele warunków. Mowa tutaj przede wszystkim o kwestiach związanych z wymogami dotyczącymi jakości. Jakie dokładnie wymogi obowiązują w takich placówkach, jakie normy muszą spełniać i co jeszcze warto wiedzieć na ich temat?

tartak

Jednym z obowiązków wielu przedsiębiorców jest wprowadzenie ZKP, czyli systemu zakładowej kontroli produkcji, który jest zgodny z aktualnymi wymaganiami prawa o wyrobach budowlanych. Aby to zrobić, niezbędne jest przeprowadzenie auditu, który ma na celu sprawdzenie aktualnego systemu zarządzania produkcją i jakością. Tartaki to jedno z miejsc, w którym ZKP jest obowiązkowy. Co wchodzi w zakres takiej usługi i co przedsiębiorstwo może dzięki niej zyskać?

system jakości

Skuteczne i efektywne zarządzanie zakładami pracy jest niezbędne, aby otrzymywać coraz lepsze wyniki i optymalizować koszty produkcji czy zatrudnienia. W tym celu wielu przedsiębiorców decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania jakością, który jest ściśle powiązany z bezpieczeństwem i higieną pracy, czy finansami. Jak przebiega wdrożenie systemu jakości w zakładzie pracy, jakie korzyści przynosi i jakie zagrożenia mogą z niego wynikać?