Blog

zintegrowane systemy zarządzania

W dzisiejszym świecie biznesu zbudowanie zaufania wśród klientów jest kluczowe dla utrzymania długotrwałego sukcesu i wzrostu firmy.

system zarządza jakością

W obecnych czasach rosnąca konkurencja na rynku zmusza przedsiębiorców do nieustannego doskonalenia i ulepszania swoich usług oraz produktów.

pieczątka iso

System zarządzania w laboratorium jest kluczowym elementem, który pozwala na utrzymanie wysokiej jakości pracy i usług w laboratoriach badawczych oraz kontrolnych. Norma 17025 określa wymagania, jakim muszą sprostać laboratoria, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania. W tym artykule przybliżymy, co obejmuje ten system oraz jakie są jego główne założenia.

audyt iso

Audity systemu zarządzania jakością wg wymagań normy  PN-EN ISO 9001:2015 (dalej: audity ISO) są ważną częścią systemu zarządzania jakością w każdej firmie. Po przeprowadzeniu przeglądu procesów i procedur organizacja musi podjąć działania korygujące, aby rozwiązać wszelkie zidentyfikowane problemy (niezgodności). Jak jednak zrobić to w praktyce?

projekt zarządzania jakością

Chociaż w teorii certyfikat ISO 9001 nie jest obowiązkowy, to w praktyce stanowi jedno z podstawowych wymagań stawianych przed firmą. W wielu przypadkach jest on dobrym narzędziem podczas negocjacji z klientami, ponieważ podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa. Dla potencjalnych klientów jest on informacją, że dana firma spełnia określone wymagania i standardy. Warto wiedzieć, że ten rodzaj certyfikacji działa globalnie i jest uznawany w wielu krajach.

ISO

Prowadzenie własnej firmy to duża odpowiedzialność, z którą wiążą się liczne decyzje i konieczność wprowadzania ciągłych usprawnień. Jednym ze sposobów na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa jest wdrożenie normy ISO. Na czym polega ten proces? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

drewniana konstrukcja domu

Drewno konstrukcyjne jest niezwykle wszechstronnym materiałem, które wykorzystywane jest do różnego rodzaju zastosowań. Dzięki podziałowi na klasy wytrzymałości można go dopasować do konkretnych zastosowań. To, jaką klasę wytrzymałości ma dane drewno, zostało wstępnie oceniane za pomocą specjalnych badań i testów. Dzięki temu zapewniony jest wysoki poziom bezpieczeństwa pracy z danym materiałem. W przypadku drewna konstrukcyjnego obowiązuje norma EN 338, która określa właściwości wytrzymałościowe poszczególnych klas drewna.

beton

Obowiązek certyfikacji betonu wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku. Zgodnie z zapisami dokumentu beton otrzymał status wyrobu budowlanego, co skutkuje koniecznością certyfikacji i nadawania znaków budowlanych. Niesie to wiele obopólnych korzyści, zarówno dla betoniarni, jak i dla nabywców – produkcja certyfikowanego betonu jest powtarzalna, co wpływa na jakość mieszanki, a kupujący ma gwarancję, że otrzymuje beton o określonych właściwościach zdefiniowanych w projekcie budowlanym.

certyfikat

Proces certyfikacji jest przeprowadzany przez jednostkę do tego upoważnioną. W zależności od obszaru certyfikacji – projekty, produkty, systemy zarządzania – działanie to przebiega na kilka różnych sposobów. O czym należy pamiętać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

szkolenie pracowników

ZKP, czyli Zakładowa Kontrola Produkcji to podstawowy składniki systemów oceny poprawności zarządzania produkcją. W niektórych branżach wprowadzenie takiej kontroli jest obligatoryjne, co oznacza, że bez niego niemożliwe byłoby sprzedawanie i znakowanie wyrobów. Aby jednak przedsiębiorstwo mogło działać zgodnie z wymogami jakości, konieczne jest wdrożenie nowego systemu i przeszkolenie pracowników. Jak przebiega szkolenie ZKP? Temat ten omawiamy w naszym artykule.