Szkolenia

Jednym z systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych, którymi się zajmujemy, jest obowiązkowy do wdrożenia system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). System ZKP jest zawsze opracowywany dla zakresu produkcji objętego konkretną normą wyrobu. Wyróżnia się między innymi ZKP dla tartaków, zakładów produkujących beton towarowy, prefabrykaty betonowe, syropian EPS, stolarkę budowlaną (aluminiową, PVC, drewnianą), chemię budowlaną, itd. Jeśli chcesz wdrożyć go w swojej firmie, to zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia. Prowadzimy merytoryczne szkolenia, które przygotują pracowników i właścicieli zakładu do zastosowania wymagań systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w praktyce. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat tego procesu.

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta (według ISO 9001 wyrobem jest także usługa).

Międzynarodowa norma ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania jakością. Zastosowane normatywne podejście do tematyki zapewnienia jakości niesie w sobie równocześnie cechę uniwersalności. Wynika ona bezpośrednio z pojęcia jakości, które związane jest z systemem zarządzania każdą organizacją, a nie konkretyzuje się na wybranej branży. Zastosowanie takiej uniwersalnej konstrukcji możliwa jest zatem w odniesieniu do organizacji każdego typu, zwłaszcza do jednostek świadczących usługi. Takie rozwiązania od szeregu lat stosowane są w Unii Europejskiej, a więc są dla nas obowiązującym standardem.