Oferujemy:

- szkolenia dedykowane

- kompleksowe wdrożenia systemów

- przygotowanie do certyfikacji

- audity sprawdzające poprawność wdrożenia

W zakresie systemów:

- zakładowej kontroli produkcji (ZKP)

- zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015

- zarządzania w laboratoriach badawczych wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018

- zintegrowanych systemów zarządzania

Dlaczego warto nas wybrać:

- posiadamy bogate doświadczenie i gruntowną wiedzę

- nie dezorganizujemy pracy

- nie mamy ukrytych kosztów

- zawsze wywiązujemy się z zawartych umów