Przydatne linki

Strony Internetowe.
Ważne, godne polecenia lub i ważne i godne polecenia:

lab-trade.com Urządzenia badawcze wyrobów budowlanych polskiej produkcji.
certyfikacja-certbud.pl Certyfikacja wyrobów budowlanych.
Certyfikacja systemów Zakładowej Kontroli Produkcji.
Akredytowane laboratorium badawcze.
isap.sejm.gov.pl System informacji prawnej.
europa.eu Unia Europejska.
Prawo Unii Europejskiej.
gunb.gov.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

pca.gov.pl Polskie Centrum Akredytacji.
pkn.pl Polski Komitet Normalizacyjny.
itb.pl Instytut Techniki Budowlanej.
cyberfolks.pl Hosting. Domeny. Serwery.
(między innymi tej strony)
softdesign-studio.pl Budowa stron internetowych.
(między innymi tej strony)
https://fire-lab.pl Laboratorium akredytowane badań ogniowych.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38863 Skonsolidowana lista norm zharmonizowanych