System zarządzania w laboratorium wg normy 17025 ma na celu poprawę jakości prowadzonych badań i pomiarów, a także podniesie kompetencji pracowników w tym zakresie.

Wymagania wchodzące w zakres tej normy są podzielone na pięć sekcji, czyli:• wymagania ogólne,

  • wymagania organizacyjne,
  • wymagania dotyczące zasobów,
  • wymagania dotyczące procesów,
  • wymagania w zakresie zarządzania.

Ich spełnienie pozwala ubiegać się o akredytację.

Warto zdawać sobie sprawę, że system zarządzania w laboratorium wg normy 17025 jest w znacznym stopniu zgodny z systemem ISO 9001, co oznacza, że placówka, która uzyskała akredytację laboratorium badawczego wg normy 17025, pracuje także zgodnie z normą ISO 9001. Struktura obydwu norm nie jest jednak spójna, ponieważ system zarządzania w laboratorium wg normy 17025 jest przeznaczony konkretnie do placówek badawczych, natomiast drugi z omawianych systemów zawiera wytyczne ogólne.

Celem wdrażania normy 17025 jest ustanowienie ogólnych wymagań, które wykazują, że dane laboratorium może podejmować się wykonywania konkretnych badań, a ich wyniki będą wiarygodne.