Deklaracja środowiskowa - co to jest i kto jej potrzebuje?

Deklaracje środowiskowe produktów (Environmental Product Declarations - EPD) to dokumenty opisujące szczegółowo wpływu produktu na środowisko. Jest to szczególnie ważne przypadku materiałów budowlanych, których produkcja zużywa znaczące ilości surowców naturalnych oraz energii i jest jednym z największych emiterów gazów cieplarnianych.

Deklaracje środowiskowe produktu uwzględniają kompleksowo różne zagadnienia występujące w procesach produkcyjnych takie jak, zużycie surowców naturalnych (materiałów wsadowych), zużycie energii, zużycie wody, emisje gazów cieplarnianych, emisje zanieczyszczeń do powietrza i wody, powstawanie odpadów, czy zagospodarowanie zużytych (wykorzystanych) produktów.

W deklaracjach środowiskowych produktów informacje te są podawane zgodnie z przyjętym schematem według wymagań norm ISO 14025 i EN 15804. Dzięki temu, deklaracje są łatwe do porównywania i pozwalają na ocenę wpływu na środowisko różnych produktów o tym samym przeznaczeniu.

Deklaracja środowiskowa po zweryfikowaniu przez niezależnego audytora zachowuje ważność przez pięć lat. Deklaracje EPD są publicznie dostępne dla każdego architekta, projektanta, inwestora, czy zainteresowaną instytucję i umożliwiają dokonanie przeglądu wskaźników bilansu ekologicznego oraz oddziaływania produktów na środowisko.

Korzyści z posiadania Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD)

 • Poprawa konkurencyjności - posiadanie EPD pozytywnie wpływa na wizerunek firmy i zwiększa konkurencyjność produktów.
 • Wiarygodność - dostarcza zrozumiałych, jasnych i porównywalnych informacji o wpływie produktu na środowisko podczas całego cyklu życia.
 • Zwiększenie szans na uzyskanie zamówień – posiadanie deklaracji EPD jest coraz częściej wymagane w przetargach publicznych oraz w certyfikacjach budynków zgodnych z systemem oceny LEED i BREEAM, zwiększa to szanse na zdobycie kontraktów i uzyskanie pozytywnych ocen zrównoważonego rozwoju dla budynków.
 • Większe zaufanie Klientów – posiadanie deklaracji EPD zwiększa wiarygodności marki oraz pozytywnym wpływa na wizerunek firmy.
 • Wiedza o wpływie na środowisko - deklaracje EPD są zgodne z wymaganiami norm ISO 14025 i EN 15804, co oznacza, że są one wiarygodnym i porównywalnym źródłem informacji o działalności firmy w obszarze przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.

Wymagania dla deklaracji środowiskowych typu III

Deklaracje środowiskowe typu III, czyli tzw. deklaracje EPD (Environmental Product Declarations) muszą być opracowane i zweryfikowane według jasno zdefiniowanych kryteriów, które należy spełnić, aby zostały uznane za oficjalne i wiarygodne. Elementy podstawowe deklaracji EPD przedstawiają się następująco:

 • Kryteria funkcjonalne – szczegółowy opis precyzyjnie przedstawiający funkcje i zastosowanie produktu umożliwiający porównanie jego wpływ na środowisko z innymi wyrobami o podobnym zastosowaniu.
 • Cykl życia produktu - opis całego cyklu życia produktu, od wykorzystanych surowców (materiałów wsadowych), przez procesy produkcyjne, transport, użytkowanie, aż po utylizację lub recykling.
 • Metody obliczeń – wykorzystanie standardowych metodach obliczeń, które pozwalają na skuteczne i porównywalne określenie wpływu na środowisko w różnych kategoriach, takich jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie zasobów naturalnych czy wytwarzanie odpadów.
 • Niezależna weryfikacja - weryfikacji przez akredytowaną instytucję, która zweryfikuje, czy proces tworzenia deklaracji spełnił określone wymagania.
 • Ważności – określenie przez ile lat deklaracja jest wiarygodna i aktualna (zwykle 5 lat).
 • Otwartość i dostępność – udostępnienie wszystkim zainteresowanym bez opłat i ograniczeń.

Jak wygląda u nas proces uzyskania deklaracji EPD?

 • Konsultacja - podczas konsultacji ustalamy rodzaje produktów, dla którego deklaracja EPD ma być utworzona.
 • Analiza cyklu życia - przeprowadzamy analizę cyklu życia produktu, która obejmuje wszystkie etapy od pozyskiwania surowców, przez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż do utylizacji produktu.
 • Opracowanie i weryfikacja EPD - po przeprowadzeniu analizy cyklu życia produktu, tworzymy i weryfikujemy deklarację EPD zgodnie z wymaganiami normy ISO 14025.
 • Publikacja - opublikowanie EPD i umożliwienie jego łatwego dostępu dla klientów, inwestorów oraz zainteresowanych instytucji.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji!