Prowadzenie firmy nie jest łatwym zadaniem. I chociaż to właściciel przedsiębiorstwa decyduje o sposobie działania i wyznaczonych celach, to jednak dążenie do coraz wyższych standardów powinno być powszechnym obowiązkiem. Tym bardziej, że coraz większa liczba klientów oczekuje potwierdzenia, że dane przedsiębiorstwo rzeczywiście działa w pełni profesjonalnie i cały czas podnosi jakość usług. Jednym ze sposobów na pokazanie tego jest uzyskanie certyfikatu PN-EN ISO 9001. Czym on jest? I co oznacza jego otrzymanie? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest norma PN-EN ISO 9001?

Czym jest norma PN-EN ISO 9001? To międzynarodowa, usystematyzowana norma, która odnosi się do wymagań jakościowych. To uniwersalny standard, który może dobrowolnie przyjąć każda firma i organizacja – niezależnie od swojej wielkości i obszaru działania. Jednocześnie warto zaznaczyć, że nie jest to norma techniczna. Odnosi się raczej do systemu zarządzania, czyli licznych elementów składających się na jedną całość: prowadzenie działalności.

Jak uzyskać certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 9001?

Kluczowe znaczenie ma zmiana dawnego sposobu zarządzania na nowy, w którym liczy się nakierowanie na potrzeby klientów, stałe monitorowanie procesów, a także chęć osiągania coraz większych celów. Wprowadzenie takich zmian prowadzi do zdobycia certyfikatu, który wydaje niezależna i bezstronna jednostka certyfikująca. Dokument ten jest ważny trzy lata, przy czym konieczne jest przeprowadzanie corocznych auditów potwierdzających jakość funkcjonowania firmy w obszarze zarządzania.

Jakie korzyści daje dopasowanie się do normy PN-EN ISO 9001?

Dopasowanie się do normy PN-EN ISO 9001 daje wiele korzyści. Niektóre z nich to większy ład w prowadzeniu firmy, lepsze funkcjonowanie organizacji (pojmowanej jako całość, a także poszczególnych jej działów), efektywniejsze wykorzystanie zasobów i czasu pracy, zmniejszenie ilości sytuacji kryzysowych, a także lepsze rozdzielenie zadań wśród pracowników.

Dodatkowo ogromną zaletą wdrożenia normy PN-EN ISO 9001 jest poprawienie relacji z klientem. Odbiorca widzi bowiem profesjonalizm i bardziej spójną ofertę, dzięki czemu ma większą ochotę korzystać z proponowanych usług i produktów.

Inne zalety to m.in.:

  • podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie zysków,
  • zyskanie większego uznania w oczach inwestorów, którzy doceniają jakość działania i chęć rozwoju,
  • podniesienie jakości usług,
  • ograniczenie ilości reklamacji,
  • obniżenie kosztów działania przedsiębiorstwa,
  • uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej,
  • wzrost konkurencyjności.