Handel drewnem konstrukcyjnym wiąże się z koniecznością spełnienia konkretnych wymogów. Mowa tutaj między innymi o OBOWIĄZKOWEJ certyfikacji systemu zakładowej kontroli produkcji. Zaniedbanie tego obowiązku może wiązać się z otrzymaniem kary nawet w wysokości 100 tysięcy złotych. Dzięki stosowaniu znakowania CE można skutecznie rozwiązać problemy związane ze stosowaniem produktów i spełnianiem wymagań technicznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jak przebiega taka procedura i co warto o niej wiedzieć?

Z jakich etapów składa się proces certyfikacji drewna konstrukcyjnego?

Tartaki i inne przedsiębiorstwa, które zajmują się handlem drewna konstrukcyjnego, powinny wiedzieć, jak przebiega proces znakowania CE. Procedura nie jest skomplikowana, jednak składa się z kilku etapów. Pierwszą czynnością, o którą trzeba zadbać, starając się o otrzymanie (mówiąc w skrócie) certyfikacji drewna konstrukcyjnego, jest złożenie wniosku do uprawnionej jednostki certyfikującej. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy.

Następnie trzeba przesłać dokumentację ZKP do jednostki oraz ustalić dogodny termin inspekcji certyfikującej, podczas której oceniane są między innymi zgodność przesłanej dokumentacji systemowej z wymaganiami oraz ze stanem faktycznym zastanym w tartaku, a także rzeczywista umiejętność sortowania wytrzymałościowego drewna konstrukcyjnego metodą wizualną. Po przeprowadzeniu inspekcji przychodzi z kolei czas na podjęcie decyzji o udzieleniu certyfikatu albo o odmowie. Jeśli nie ma przeciwwskazań, to dokument zostaje wydany. Warto wiedzieć, że certyfikat ZKP jest ważny bezterminowo, jednak warunkiem jest stały nadzór jednostki, która go wydała. Na dokumencie widoczne są dane firmy oraz gatunek i klasa wytwarzanego drewna konstrukcyjnego.

Dlaczego warto zainwestować w certyfikację drewna konstrukcyjnego?

Mimo tego, że uzyskanie certyfikacji drewna konstrukcyjnego jest obowiązkowe, to nie każde przedsiębiorstwo podejmuje stosowne kroki, aby ją otrzymać. Warto zwrócić uwagę nie tylko na karę finansową, która grozi za zaniedbanie tych czynności, ale również na inne zalety, które płyną z posiadania certyfikatu ZKP. To przede wszystkim spełnienie wymagań, które pozwalają na dopuszczenie produktów na rynek. Co więcej, to również potwierdzenie jakości drewna, co przekłada się na zwiększenie wiarygodności firmy, a co za tym idzie – większe zainteresowanie wśród klientów tartaku czy innego przedsiębiorstwa.