Systemy

Jakości

logo

Kontakt

Krzysztof Bałkowiec
TBF Systemy Jakości

con addressul. Sokołowska 75 m.38
08-119 Siedlce 6
NIP: 821-110-10-15

emailButtonbiuro@tbf.net.pl

weblinkwww.tbf.net.pl

con tel +48 25 632 73 77

con fax +48 25 632 73 77

con mobile +48 515 085 123

126242 Odsłon

Wdrożenia

Opracowanie i wdrożenie systemu ZKP

Opracowanie i wdrożenie systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP)

Przedmiotem oferty jest wprowadzenie w firmie produkującej wyroby budowlane (np. wibroprasowane elementy betonowe, chemię budowlaną, wyroby styropianowe, systemy ociepleń, drewno konstrukcyjne, itd.), systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP) zgodnego z aktualnymi wymaganiami prawa o wyrobach budowlanego.

Warunkiem wstępnym do oceny czasu realizacji i wartości projektu jest przeprowadzenie audytu sprawdzającego aktualny stan systemu zarządzania produkcją i jakością.

Czytaj więcej...

Wdrożenie systemu zarządzania jakością

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001

Szanowni Państwo

Proponujemy kompleksową pomoc w zbudowaniu, wdrożeniu i certyfikowaniu zakładowego systemu zarządzania jakością (SZJ) zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001.

Jakie korzyści przyniesie Firmie wdrożenie systemu zarządzania jakością?

Czytaj więcej...

IFS – International Food Standard

IFS – International Food Standard

Wprowadzenie

Producenci żywności dostarczający produkty do sieci handlowych są zobowiązani wdrożyć międzynarodowy standard IFS. System HACCP, który stał się wymaganiem prawnym jest niewystarczający dla sieci handlowych, które oczekują oczekują, że producent żywności zagwarantuje oprócz bezpieczeństwa żywnościowego stałą powtarzalną jakość swoich produktów. Dotychczasowa praktyka polegająca na definiowaniu wymagań przez każdą z sieci handlowych i auditowaniu dostawców na zgodność z nimi została zastąpiona w Unii Europejskiej przez opracowane jednolite Standardy, wg których oceniani zostają dostawcy produktów spożywczych sprzedających swoje wyroby w super- i hipermarketach. Takim standardem jest IFS (International Food Standard).

Czytaj więcej...

Wdrożenie systemu HACCP

Co to jest HACCP?

Od dnia 1 maja 2004 r. przepisy tak polskiego, jak i unijnego prawa żywnościowego zobowiązują producentów i dystrybutorów żywności do stosowania w swoich firmach systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

System ten, znany pod nazwą HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne), został zawarty w polskiej Ustawie z 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 2001.63.634, z późniejszymi zm.). Niestety, ciągle zmieniające się polskie prawo, oraz wprowadzenie rozporządzeń (WE) 178/2002, 852/2004, 853/2004 i 854/2004, ustanawiających procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, regulujących zagadnienia higieny środków spożywczych oraz określających zakres urzędowej kontroli żywności powodują poważne problemy organizacyjne oraz narażają na straty finansowe firmy pragnące samodzielnie wdrożyć System HACCP i stosować go w codziennej pracy.

W związku z powyższą sytuacją, wykorzystując naszą gruntowną wiedzę oraz bogate doświadczenie praktyczne we wdrażaniu systemu HACCP w zakładach produkujących żywność, oferujemy Państwu pomoc we wprowadzeniu tego właśnie systemu, który przede wszystkim w sposób skuteczny zapewnia bezpieczeństwo produkowanej i sprzedawanej żywności.

Czytaj więcej...

CopyRight © TBF Systemy Jakości