Blog

zintegrowane systemy zarządzania

Zintegrowany system zarządzania to całość procesów, praktyk i działań stosowanych w przedsiębiorstwie w celu poprawy efektywności działania. Integracja różnych systemów zarządzania jest bardziej skuteczna w osiąganiu celów niż operowanie na kilku niezależnych procesach. Zwykle podstawą takich projektów są systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001. Integracja systemów zarządzania wynika z potrzeby funkcjonowania kilku systemów, co często zależne jest od specyfiki branży, w której dział przedsiębiorstwo. W procesach integracji często wykorzystywany jest cykl PDCA opierający się na zasadzie ciągłego udoskonalania poprzez planowanie, realizację, weryfikację i poprawę.

wiązary dachowe

Wiązary dachowe stanowią alternatywę dla tradycyjnej więźby – jest to konstrukcja powstała poprzez połączenie elementów z drewna płytkami kolczastymi. Wiązar jest elementem prefabrykowanym i trafia na plac budowy w postaci gotowego do montażu modułu. Ponieważ jest to produkt wbudowywany w konstrukcję budowlaną, to podlega obowiązkowi certyfikacji. Wiązary muszą być bowiem dopuszczone do użytku i uzyskać atest techniczny.

znaczek certyfikatu

Prowadzenie firmy nie jest łatwym zadaniem. I chociaż to właściciel przedsiębiorstwa decyduje o sposobie działania i wyznaczonych celach, to jednak dążenie do coraz wyższych standardów powinno być powszechnym obowiązkiem. Tym bardziej, że coraz większa liczba klientów oczekuje potwierdzenia, że dane przedsiębiorstwo rzeczywiście działa w pełni profesjonalnie i cały czas podnosi jakość usług. Jednym ze sposobów na pokazanie tego jest uzyskanie certyfikatu PN-EN ISO 9001. Czym on jest? I co oznacza jego otrzymanie? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

ściana betonowa

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania dokumentów odniesienia (norm, ocen technicznych) i być produkowane według przyjętych i nadzorowanych technologii. Jednym z najważniejszych produktów z tego zakresu jest oczywiście beton towarowy. Co ważne, od kilku lat zyskał on potwierdzone prawnie miano wyrobu budowlanego. Taka decyzja oznacza, że podlega on znakowaniu znakiem budowlanym. Co to oznacza w praktyce? I na czym w ogóle polega certyfikacja betonu? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

drewno konstrukcyjne

Handel drewnem konstrukcyjnym wiąże się z koniecznością spełnienia konkretnych wymogów. Mowa tutaj między innymi o OBOWIĄZKOWEJ certyfikacji systemu zakładowej kontroli produkcji. Zaniedbanie tego obowiązku może wiązać się z otrzymaniem kary nawet w wysokości 100 tysięcy złotych. Dzięki stosowaniu znakowania CE można skutecznie rozwiązać problemy związane ze stosowaniem produktów i spełnianiem wymagań technicznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jak przebiega taka procedura i co warto o niej wiedzieć?

urządzenia pomiarowe w laboratorium

Obecnie w Polsce działa ponad 1000 akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących. Jak wiadomo, aby mogły legalnie funkcjonować, muszą spełniać wiele warunków. Mowa tutaj przede wszystkim o kwestiach związanych z wymogami dotyczącymi jakości. Jakie dokładnie wymogi obowiązują w takich placówkach, jakie normy muszą spełniać i co jeszcze warto wiedzieć na ich temat?

tartak

Jednym z obowiązków wielu przedsiębiorców jest wprowadzenie ZKP, czyli systemu zakładowej kontroli produkcji, który jest zgodny z aktualnymi wymaganiami prawa o wyrobach budowlanych. Aby to zrobić, niezbędne jest przeprowadzenie auditu, który ma na celu sprawdzenie aktualnego systemu zarządzania produkcją i jakością. Tartaki to jedno z miejsc, w którym ZKP jest obowiązkowy. Co wchodzi w zakres takiej usługi i co przedsiębiorstwo może dzięki niej zyskać?

system jakości

Skuteczne i efektywne zarządzanie zakładami pracy jest niezbędne, aby otrzymywać coraz lepsze wyniki i optymalizować koszty produkcji czy zatrudnienia. W tym celu wielu przedsiębiorców decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania jakością, który jest ściśle powiązany z bezpieczeństwem i higieną pracy, czy finansami. Jak przebiega wdrożenie systemu jakości w zakładzie pracy, jakie korzyści przynosi i jakie zagrożenia mogą z niego wynikać?