Prowadzenie własnej firmy to duża odpowiedzialność, z którą wiążą się liczne decyzje i konieczność wprowadzania ciągłych usprawnień. Jednym ze sposobów na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa jest wdrożenie normy ISO. Na czym polega ten proces? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Na czym polega wdrażanie normy ISO?

Wdrażanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 to proces składający się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest wstępny audyt połączony z analizą sytuacji i potrzeb firmy.  Chodzi także o identyfikację przeprowadzanych do tej pory procesów – ich przebiegu, korzyści i wad. Następnie konieczne jest opracowanie szczegółowego planu, który jest dopasowany do aktualnej sytuacji firmy i obejmuje pracowników na wszystkich szczeblach.

Inne ważne etapy to:

    • wyznaczenie celów dotyczących m.in. jakości procesów przebiegających zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie,
    • opracowanie, analiza i weryfikacja projektów dokumentów systemowych, a także ich stopniowe wdrożenie,
    • przeprowadzenie cyklu szkoleń obejmujących wszystkich pracowników,
    • przeprowadzenie końcowego auditu wewnętrznego.

Efektywne wdrożenie normy ISO

Aby cały proces zmian przebiegał efektywnie konieczne jest jego staranne zaplanowanie i skorzystanie z profesjonalnej pomocy.

Pierwszym ważnym krokiem jest oswojenie kadry kierowniczej z planowanymi zmianami, wyjaśnienie ich celu, przedstawienie korzyści i ewentualnych zagrożeń. Większa świadomość liderów przekłada się na szybsze wprowadzenie pozostałych pracowników.

Innym ważnym czynnikiem jest wdrażanie normy ISO zgodnie z harmonogramem, który jasno pokazuje, jaka jest ich kolejność i czas wykonania. Duże znaczenie ma także dostęp do bazy wiedzy i profesjonalnych konsultacji, które pozwalają rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości.