Jednym z obowiązków wielu przedsiębiorców jest wprowadzenie ZKP, czyli systemu zakładowej kontroli produkcji, który jest zgodny z aktualnymi wymaganiami prawa o wyrobach budowlanych. Aby to zrobić, niezbędne jest przeprowadzenie auditu, który ma na celu sprawdzenie aktualnego systemu zarządzania produkcją i jakością. Tartaki to jedno z miejsc, w którym ZKP jest obowiązkowy. Co wchodzi w zakres takiej usługi i co przedsiębiorstwo może dzięki niej zyskać?

Czym jest ZKP dla tartaków i co w praktyce oznacza dla firmy?

Właściciele firm zajmujących się obróbką drewna, którzy muszą zainwestować w usługę wdrożenia ZKP dla tartaków, często pytają nas, jak przebiegają takie prace i jakie dokładnie czynności wchodzą ich zakres. Warto przede wszystkim wspomnieć, że specjaliści, którzy się tym zajmują, mają szeroką wiedzę (jednostka jest certyfikowana i notyfikowana), jeśli chodzi o przepisy wymagane przez ZKP dla drewna. Omawiana współpraca ma na celu przeprowadzenie certyfikacji i upoważnienie do znakowania CE drewna.

Warto również podkreślić, że współpraca nie polega tylko na wdrożeniu dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji. Oprócz tego w razie potrzeby przedsiębiorca może zadać pytania, a także liczyć na wsparcie, jeżeli w życie wejdą nowe przepisy albo normy, które będą musiały zostać zaimplementowane. Dodatkowo na życzenie nowi pracownicy mogą wziąć udział w szkoleniu brakarskim.

Jakie korzyści płyną z usługi ZKP dla tartaku?

Przedsiębiorcy, którzy zarządzają tartakami, muszą zainwestować w usługę wprowadzenie ZKP, jednak spełnienie wymagań prawa o wyrobach budowlanych nie jest jedyną korzyścią, która się z tym wiąże. Oprócz tego otrzymują też informacje dotyczące ewentualnych zmian, których wprowadzenie jest niezbędne, aby dopasować system do obowiązujących przepisów. Nie sposób nie wspomnieć też o tym, że dzięki Zakładowej Kontroli Produkcji otrzymują certyfikaty, które dają im możliwość legalnego wprowadzania do obrotu produkowanych wyrobów oraz zaświadczenia, które potwierdzają udział w szkoleniach. Co więcej, dzięki zdobytej wiedzy, mogą doposażyć stanowiska pracy w urządzenia, które ją ułatwią.