Drewno konstrukcyjne jest niezwykle wszechstronnym materiałem, które wykorzystywane jest do różnego rodzaju zastosowań. Dzięki podziałowi na klasy wytrzymałości można go dopasować do konkretnych zastosowań. To, jaką klasę wytrzymałości ma dane drewno, zostało wstępnie oceniane za pomocą specjalnych badań i testów. Dzięki temu zapewniony jest wysoki poziom bezpieczeństwa pracy z danym materiałem. W przypadku drewna konstrukcyjnego obowiązuje norma EN 338, która określa właściwości wytrzymałościowe poszczególnych klas drewna.

Jakie znaczenie mają klasy drewna konstrukcyjnego?

Klasy wytrzymałości drewna konstrukcyjnego wprowadzono w celu ułatwienia wyboru odpowiedniego rodzaju materiału. Klasa wytrzymałości drewna konstrukcyjnego powiązana jest z klasą sortowniczą, którą nadaje wyszkolony brakarz po przeprowadzeniu oceny wizualnej każdego elementu. Pozwala to wybrać do wbudowania w konstrukcję budynku tylko te elementy, które posiadają odpowiednią wytrzymałość zgodną ze wskazaną w projekcie. Umiejętność prawidłowego powiązania klas wytrzymałościowych i klas sortowniczych jest jednym z podstawowych wymogów, który muszą spełniać producenci podczas certyfikacji drewna konstrukcyjnego.

Klasa wytrzymałości litego drewna iglastego oznaczana jest literą C oraz liczbą charakteryzującą wytrzymałość drewna na zginanie oraz zbioru innych cech takich jak rozciąganie czy ściskanie. Wytrzymałość drewna iglastego na zginanie mieści się w granicach od C14 do C35. Najczęściej projekty budowlane przewidują zastosowanie drewna w klasie C24.

O czym mówią klasy drewna?

Jak wspomniano, klasa drewna mówi o odporności danego elementu na ściskanie, ścinanie i rozciąganie. Po sprawdzeniu klasy drewna można od razu stwierdzić, czy nadaje się ona do budowy konstrukcji narażonych na duże obciążenia, jak np. więźba dachowa. Kupując drewno po certyfikacji, otrzymuje się gwarancję, że wpisana na nim klasa jest zgodna z prawdą i można bezpiecznie go użyć.