Obecnie w Polsce działa ponad 1000 akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących. Jak wiadomo, aby mogły legalnie funkcjonować, muszą spełniać wiele warunków. Mowa tutaj przede wszystkim o kwestiach związanych z wymogami dotyczącymi jakości. Jakie dokładnie wymogi obowiązują w takich placówkach, jakie normy muszą spełniać i co jeszcze warto wiedzieć na ich temat?

Jakie metody badań i wzorcowań powinny stosować laboratoria?

Pierwszą kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, są metody badań i wzorcowań, które powinny być stosowane przez laboratoria badawcze i wzorcujące. Otóż powinny spełniać wymagania klienta, natomiast jeśli chodzi o metody, to muszą to być te opublikowane w normach międzynarodowych, regionalnych albo krajowych. Możliwe jest też wykorzystywanie metod, które zostały opublikowane przez renomowane organizacje techniczne albo opracowane lub zaadoptowane przez laboratorium. Niezwykle ważną kwestią jest też ta, że laboratorium przed realizacją metod znormalizowanych powinno potwierdzić, że jest w stanie we właściwy sposób je realizować. Należy też podkreślić, że jeśli metoda znormalizowana się zmieni, to trzeba ją powtórzyć.

Co warto wiedzieć na temat normy 17025?

Omawiając wymogi jakości obowiązujące w laboratoriach badawczych i wzorcujących, należy też wspomnieć o akredytacji laboratorium badawczego wg normy 170252. Jej najważniejszym celem jest ustanowienie ogólnych wymagań, które mają wykazywać, że laboratorium może się podejmować przeprowadzania konkretnych badań, natomiast ich wyniki są wiarygodne. Aby je wdrożyć, trzeba zgłosić się do firmy, która zajmuje się przeprowadzaniem tego rodzaju procedur.

Pierwszym krokiem jest opracowanie dokumentacji, czyli Ksiąg Systemu Zarządzania, procedur i instrukcji systemowych, formularzy służących do dokumentowania przeprowadzonych czynności i wprowadzanie załączników. Kolejnym krokiem jest opracowanie wniosku o akredytację i przeprowadzenie stosownych badań. Po przygotowaniu dokumentacji i konsultacjach poprawności przychodzi czas na przeprowadzenie auditu. Następnie przychodzi czas na inspekcję wewnętrzną (w razie potrzeby), inspekcję akredytującą i ewentualne wprowadzenie poprawek.