Audity systemu zarządzania jakością wg wymagań normy  PN-EN ISO 9001:2015 (dalej: audity ISO) są ważną częścią systemu zarządzania jakością w każdej firmie. Po przeprowadzeniu przeglądu procesów i procedur organizacja musi podjąć działania korygujące, aby rozwiązać wszelkie zidentyfikowane problemy (niezgodności). Jak jednak zrobić to w praktyce?

Jakie znaczenie ma wdrażanie działań korygujących po audicie ISO?

Prowadzenie działań korygujących jest niezbędne i obowiązkowe, musi odnieść się do wszelkich niezgodności zidentyfikowanych podczas auditu ISO. Ich prowadzenie pomaga sprawić, że system zarządzania w organizacji jest zgodny z normami ISO, a jej wydajność stale rośnie. Dodatkowo działania korygujące mogą pomóc w zmniejszeniu kosztów, a także mogą poprawić satysfakcję klientów. Wdrożenie działań korygujących po audycie ISO sprawia, że procesy i procedury spełniają zadeklarowane standardy jakości.

Należy pamiętać, że bez podjęcia działań korygujących firma może nawet stracić certyfikat, co spowoduje ograniczenie możliwości biznesowych i stratę potencjalnych klientów. Może to także prowadzić do kosztownych konsekwencji w postaci utraty reputacji.

Jak wdrożyć działania naprawcze po audicie ISO?

Podczas wdrażania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, ważne jest, aby mieć jasny plan działania opisany w stosownym harmonogramie zawierającym między innymi strukturę odpowiedzialności za jego realizację. Dodatkowo należy upewnić się, że zakres działań jest jasny dla wszystkich osób zaangażowanych w ich przeprowadzenie. Po opracowaniu planu ważne jest śledzenie postępów w realizacji poszczególnych działań.

Samo wdrożenie działań naprawczych to jednak nie wszystko. Kluczowe znaczenie ma upewnienie się, że podjęte starania rzeczywiście przynoszą pozytywne zmiany. Może to być realizowane poprzez przeprowadzenie dodatkowych auditów lub przeglądów zarządzania.