ZKP, czyli Zakładowa Kontrola Produkcji to podstawowy składniki systemów oceny poprawności zarządzania produkcją. W niektórych branżach wprowadzenie takiej kontroli jest obligatoryjne, co oznacza, że bez niego niemożliwe byłoby sprzedawanie i znakowanie wyrobów. Aby jednak przedsiębiorstwo mogło działać zgodnie z wymogami jakości, konieczne jest wdrożenie nowego systemu i przeszkolenie pracowników. Jak przebiega szkolenie ZKP? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Szkolenia ZKP – najważniejsze informacje

Szkolenie ZKP prowadzone przez naszych specjalistów przybiera formę zamkniętą i jest przeznaczone jedynie dla osób pracujących na terenie wybranego zakładu. Mogą wziąć w nim udział zarówno właściciele i kierownicy zakładu, jak i wszyscy pracownicy, którzy na co dzień przyczyniają się do sprawnego działania firmy.

Szkolenie dedykowane dla zakładów produkujących materiały budowlane trwa sześć godzin, a treść programu porusza najważniejsze zagadnienia. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują materiały zawierające streszczenie omawianych treści oraz zaświadczenie o odbyciu kursu.

Jakie tematy poruszane są w czasie szkolenie ZKP?

Jakie tematy poruszane są na szkoleniu ZKP? Niektóre z informacji to zasady systemu zakładowej kontroli produkcji, wymagania polskiego i unijnego prawa budowlanego, a także zasady stosowania systemów zarządzania jakością. Inne umiejętności to prowadzenie dokumentacji systemu ZKP.

Omawiane zagadnienia to także procedury: prowadzenia i nadzorowania zapasów, szkolenia personelu mającego wpływ na jakość oraz postępowania z reklamacjami.

Jak już wspomnieliśmy, uczestnicy szkolenia otrzymują następujące materiały:

  • materiały szkoleniowe, czyli materiały prezentacyjne, na bazie których odbywało się szkolenie,
  • przykładowe formularze wchodzące w skład dokumentacji systemu ZKP.