Zintegrowany system zarządzania to całość procesów, praktyk i działań stosowanych w przedsiębiorstwie w celu poprawy efektywności działania. Integracja różnych systemów zarządzania jest bardziej skuteczna w osiąganiu celów niż operowanie na kilku niezależnych procesach. Zwykle podstawą takich projektów są systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001. Integracja systemów zarządzania wynika z potrzeby funkcjonowania kilku systemów, co często zależne jest od specyfiki branży, w której dział przedsiębiorstwo. W procesach integracji często wykorzystywany jest cykl PDCA opierający się na zasadzie ciągłego udoskonalania poprzez planowanie, realizację, weryfikację i poprawę.

Skutki wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przyczynia się do zwiększenia dynamiki rozwoju przedsiębiorstw i optymalizacji kosztów. Dzięki lepszej organizacji pracy procesy stają się płynniejsze i bardziej wydajne. Możliwe jest uporządkowanie działań i eliminacja dublujących się procedur oraz niezgodności wewnętrznych. Wdrożone działania przekładają się na mniejszą ilość dokumentów oraz ich sprawny obieg. Zintegrowane systemy zarządzania wzmacniają pozycje firmy na rynku oraz pomagają w budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Zalety zintegrowanych systemów zarządzania

Podstawową zaletą zintegrowanych systemów zarządzania jest maksymalizacja wszystkich działań w obrębie różnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Każdy taki system jest wielomodułowy i składa się z mniejszych podsystemów, które można rozbudowywać i poszerzać w razie potrzeby. Zintegrowany system zarządzania ma korzystny wpływ na całokształt procesów zachodzących w firmie i ułatwia skuteczniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem.