Proces certyfikacji jest przeprowadzany przez jednostkę do tego upoważnioną. W zależności od obszaru certyfikacji – projekty, produkty, systemy zarządzania – działanie to przebiega na kilka różnych sposobów. O czym należy pamiętać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Co zrobić, aby uzyskać certyfikację?

Przed złożeniem wniosku o profesjonalną certyfikację konieczne jest dobre zrozumienie tego, o jaką normę chcemy się ubiegać. Należy też pamiętać, że proces certyfikacji jest bardzo złożony i składa się z kilku – często czasochłonnych – etapów.

Kluczowe znaczenie ma opracowanie planu wdrożenia norm. Plan musi obejmować różne aspekty procesu, w tym ewentualne trudności, które można napotkać. Do jego stworzenia warto wykorzystać wiedzę i doświadczenie profesjonalnych konsultantów.

Na koniec duże znaczenie ma wyboru odpowiedniej jednostki, w której będziemy ubiegać się o udzielenie certyfikatu. Należy przy tym pamiętać, że samo udzielenie certyfikatu nie oznacza końca współpracy. Wybrana jednostka będzie odpowiedzialna za sprawdzanie dalszych działań naszej firmy i kontrolę tego, czy jej działanie przebiega zgodnie z certyfikatem.

Proces certyfikacji – co warto wiedzieć?

Jeśli chodzi o proces certyfikacji warto także pamiętać o tym, że:

  • ogromne znaczenie ma wiedza, ale również konsekwencja – uzyskanie certyfikatu wiąże się bowiem z dużymi zmianami,
  • osoby odpowiedzialne za przygotowanie planu działania muszą mieć szczegółową znajomość wymagań poszczególnych norm, by następnie przekazać ją innym pracownikom w formie szkoleń, warsztatów i seminariów (certyfikacja systemu zakładowej kontroli produkcji),
  • po uzyskaniu certyfikatu konieczne jest działanie na najwyższym poziomie, zgodnym z uzyskanymi uprawieniami.