Wiązary dachowe stanowią alternatywę dla tradycyjnej więźby – jest to konstrukcja powstała poprzez połączenie elementów z drewna płytkami kolczastymi. Wiązar jest elementem prefabrykowanym i trafia na plac budowy w postaci gotowego do montażu modułu. Ponieważ jest to produkt wbudowywany w konstrukcję budowlaną, to podlega obowiązkowi certyfikacji. Wiązary muszą być bowiem dopuszczone do użytku i uzyskać atest techniczny.

Zakładowa Kontrola Produkcji

Aby w zakładzie produkcyjnym możliwe było przeprowadzanie akredytacji wyrobów, konieczne jest wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji. Po otrzymaniu certyfikatu można oznaczać swoje wyroby znakiem CE. Certyfikacja wiązarów dotyczy wszystkich elementów użytych w konstrukcji, czyli drewna, płytek kolczastych i okuć – kątowników, wsporników i złącz. Płytki kolczaste poddaje się testom wytrzymałości mechanicznej, w których trakcie sprawdza się odporność elementów na rozciąganie, ściskanie i ścinanie.

Certyfikacja drewna konstrukcyjnego

Wiązary powstają z drewna konstrukcyjnego – jest to wysuszone i czterostronnie strugane drewno sosnowe lub świerkowe, zgodne z wymogami normy EN388. Charakterystyczną cechą drewna konstrukcyjnego jest stosunkowo niewielki ciężar oraz wysoka odporność na obciążenia. Kluczowe parametry drewna to zginanie oraz rozciąganie i sprężystość wzdłuż i w poprzek włókien.

Drewno, tak jak każdy inny element wiązarów musi być certyfikowane. Produkcja drewna objęta jest stałym nadzorem Zakładowej Kontroli Produkcji, która podlega inspekcjom jednostek notyfikujących. Certyfikacja daje gwarancję, że wyrób zgodny jest z normami i wykazuje wytrzymałość adekwatną do konkretnych zastosowań.