Systemy

Jakości

logo

Kontakt

Krzysztof Bałkowiec
TBF Systemy Jakości

con addressul. Sokołowska 75 m.38
08-119 Siedlce 6
NIP: 821-110-10-15

emailButtonbiuro@tbf.net.pl

weblinkwww.tbf.net.pl

con tel +48 25 632 73 77

con fax +48 25 632 73 77

con mobile +48 515 085 123

106846 Odsłon

TBF Systemy Jakości

Aktualizacja normy "styropianowej"

W dniu 31 marca 2015 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował (w języku angielskim) znowelizowaną normę PN-EN 13163+A1:2015-03 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Jest to norma zharmonizowana opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, który podaje końcową datę okresu przejściowego wprowadzenia jej do stosowania na dzień 10 lipca 2016 roku.

Jest to ostateczna data dostosowania się do wymagań nowej normy i uaktualnienia deklaracji właściwości użytkowych, które powinny odnosić się do wszystkich zasadniczych właściwości zawartych w tabeli ZA.1.

Nowe deklaracje właściwości użytkowych powinny być zgodne ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku zmieniającym załącznik III do Rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Rozporządzenie to zawiera również instrukcję prawidłowego sporządzania deklaracji właściwości użytkowych.

Poniżej treść Rozporządzenia nr 574/2014.

OJ-JOL_2014_159_R_0005-PL-TXT.pdf

Aktualności

DREWNO KONSTRUKCYJNE

27.12.2017

Kto może produkować więźbę dachową z drewna klasy C30? (aktualizacja w związku ze zmianą przepisów i ostatecznym wycofaniem normy PN-B-03150) Według obowiązujących przepisów tartak, który chce produkować i sprzedawać drewno konstrukcyjne musi...

Czytaj więcej

WYROBY BUDOWLANE - 2017

01.01.2017

Nowe (obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku) rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał rozporządzenia w sprawie sposobu...

Czytaj więcej

"DOBRY" STYROPIAN

21.02.2016

Jaki rodzaj styropianu wybrać do ocieplenia budynku? Ten artykuł w zamierzeniu ma pomóc w przywróceniu normalności producentom styropianu i klientom kupującym ten produkt. Rusza nowy sezon w budownictwie i po „chudych” zimowych...

Czytaj więcej

ILE KOSZTUJE DZIURA?

26.02.2016

Cena czy jakość? Poniższy tekst publikuję za zgodą jego współautora.Uznałem, że jest on interesujący zarówno dla profesjonalistów, jak i dla laików.I każdy znajdzie w nim dla siebie coś co będzie mógł wykorzystać.

Czytaj więcej

NOWA NORMA STYROPIANOWA

21.02.2016

Aktualizacja normy "styropianowej" W dniu 31 marca 2015 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował (w języku angielskim) znowelizowaną normę PN-EN 13163+A1:2015-03 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane...

Czytaj więcej

CopyRight © TBF Systemy Jakości